نرم افزار مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
 

سامانه مدیریت درخواست‌های الکترونیکی
سامانه مدیریت درخواست‌های الکترونیکی (HelpDesk) دانشگاه تربیت مدرس به منظور مدیریت درخواستهای مرتبط با واحد IT و دفتر فنی و عمرانی دانشگاه راه‌اندازی شده است. دانشگاهیان محترم می‌توانند درخواستهای خود را از طریق این سامانه ثبت و پیگیری نمایند.